10/11/20  Tin tức - Sự kiện  252
 Dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, sáng ngày 31/10/2020, cô giáo Đặng Thị Hải Yến – khối phó khối 1 vinh dự được nhà trường lựa chọn để thực hiện 02 tiết chuyên đề Học vần  cấp Huyện năm học 2020- 2021. 
 03/09/20  Tin của trường  499
Trước thềm năm học mới 2020 - 2021, năm nay khối lớp 1 có sự thay đổi hoàn toàn mới về việc lựa chọn sách giáo khoa. 
 06/07/20  Tin tức - Sự kiện  377
Ngày 26/06/2020 trường TH Ba Trại B tổ chức tập huấn phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành cho toàn bộ CBGN, NV trong toàn trường.
 02/10/19  Tin tức - Sự kiện  734
Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD & ĐT Ba Vì về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020  cấp Tiểu học huyện  Ba Vì; Công văn số 755/GD&ĐT – TH ngày 12/9/2019 của PGD&ĐT về việc tổ chức chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2019 – 2020;         Căn cứ Kế ...
 02/10/19  Tin tức - Sự kiện  549
Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày 11/9/2019 của PGD&ĐT Ba Vì về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 Cấp TH huyện Ba Vì;Căn cứ Kế hoạch số 758/KH-GDĐT-TH ngày 18/9/2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp Tiểu học năm học 2019-2020;Căn cứ Kế hoạch số ...
 02/10/19  Tin tức - Sự kiện  468
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày11/9/2019 và công văn số 756/GDĐT–TH ngày 18/9/2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học ...