02/10/19  Tin tức - Sự kiện  51
Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD & ĐT Ba Vì về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020  cấp Tiểu học huyện  Ba Vì; Công văn số 755/GD&ĐT – TH ngày 12/9/2019 của PGD&ĐT về việc tổ chức chuyên đề cấp Tiểu học năm học 2019 – 2020;         Căn cứ Kế ...
 02/10/19  Tin tức - Sự kiện  28
Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày 11/9/2019 của PGD&ĐT Ba Vì về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 Cấp TH huyện Ba Vì;Căn cứ Kế hoạch số 758/KH-GDĐT-TH ngày 18/9/2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp Tiểu học năm học 2019-2020;Căn cứ Kế hoạch số ...
 02/10/19  Tin tức - Sự kiện  45
Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày11/9/2019 và công văn số 756/GDĐT–TH ngày 18/9/2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học ...
 02/10/19  Tin tức - Sự kiện  30
 Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày 11 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học huyện Ba Vì;           Căn cứ Công văn số 756/GDĐT–TH ngày 18/9/2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2019 ...
 01/10/19  Tin tức - Sự kiện  56
Trường Tiểu học Ba Trại B báo cáo các  khoản thu đầu năm 2019- 2020
 20/09/19  Tin của trường  81
        “Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn vui tiếng trống tựu trường, trong tiếng hát mùa thu”.  Vâng! Những ca từ của bài hát “ Mùa thu ngày khai trường’ đã đưa chúng tôi đến với không ...