A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2019-2020

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 718/KH-GDĐT-TH ngày11/9/2019 và công văn số 756/GDĐT–TH ngày 18/9/2019 của Phòng GD&ĐT Ba Vì về việc Hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2019 – 2020;

  Căn cứ Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học, Kế hoạch chuyên môn năm học 2019 – 2020, Trường Tiểu học Ba Trại B Hướng dẫn việc thực hiện quy chế chuyên môn năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan