27/04/21  Tin tức - Sự kiện  13
Trường Tiểu học Ba Trại B tổ chức triển khai chuyên đề: Kế hoạch giáo dục học kì II lớp 5 năm học 2020-2021.
 22/03/21  Tin tức - Sự kiện  125
Link tiết dạy dự thi GVDG cấp thành phố của đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu.
 27/02/21  Tin tức - Sự kiện  262
Căn cứ vào công văn số 405/BGDĐT-GDTH ngày 28/01/2021 của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5, học kì II năm học 2020-2021 trường Tiểu học Ba Trại B tổ chức triển khai chuyên đề: "Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kì II năm học 2020-2021" nhằm giúp các đồng chí giáo viên dạy khối ...
 10/11/20  Tin tức - Sự kiện  380
 Dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, sáng ngày 31/10/2020, cô giáo Đặng Thị Hải Yến – khối phó khối 1 vinh dự được nhà trường lựa chọn để thực hiện 02 tiết chuyên đề Học vần  cấp Huyện năm học 2020- 2021.